IT-Ivars blogg

Min blogg om jobbet, hårdrock och en stor portion IT!

En värld i förändring

Allmänt / 16 december, 2016 / No Comments /

Världen blir mer och mer automatiserad, och som IT-konsult är jag ju själv lite ansvarig för det. Det finns de som tycker att den ökade automatiseringen innebär en risk, en stor fara, och kommer att leda till att många kommer att förlora sina jobb. Det är en rädsla jag har förståelse för, samtidigt som den känns lite missriktad. När bilen kom i slutet på 1800-talet och började bli populär i början på 1900-talet innebar det att många kuskar, stallare och liknande helt plötsligt blev omoderna. Med bil och tåg så fanns det ju inte längre något större behov av hästdroskor, hästpostiljoner och liknande. Visst är det synd att många förlorade sina jobb men vad skulle alternativet ha varit? Att vi höll oss kvar vid häst och vagn, bara för den sakens skull?

Nya jobb
Samtidigt innebar ju motoriseringen att andra sorters jobb uppstod. Bilmekaniker, chaufförer, mackpersonal och så vidare. Det hela gick på ett ut kan man säga, och fördelarna övervägde klart. Finns det någon som tycker annorlunda idag? Samma sak har ju datoriseringen inneburit – det har gjort en del jobb överflödiga, medan andra, nya, har tillkommit. Datoriseringen skrämmer nog fortfarande en och annan, medan de flesta nog har accepterat att tiderna förändrats (till det bättre, i mitt tycke, givetvis). Men nu var det inte datoriseringen jag i första hand tänkte på, utan automatisering inom industrin, något som kan verka skrämmande.

Automatiseringen inom industrin i vid bemärkelse – allt från skogsbruk till fabriker och lagerhantering – pågår för fullt, och rent teoretiskt skulle industrin kunna vara betydligt mer automatiserad än den är idag. Men det kommer, var så säkra. Experter på givare, elmotorer och drivsystem som Regal erbjuder lösningar som i hög grad hjälper med automatiseringen. Frågan är hur pass länge till ”vanliga” fabriksjobb kommer at fortsätta att existera. Det kommer att bli en omställning, helt klart, och även om det kommer att göra ont kommer det i förlängningen att vara av goda. Hårda och monotona jobb försvinner, där maskinerna tar över. Och jag är säker på att vi kommer att hitta nya jobba som ersätter de gamla.


Lämna ett svar